Clear is better than clever

Osobiste wynurzenia na temat golanga, mikroserwisów, monitorowania aplikacji oraz IT jako takiego.

  1. Kolejka Priorytetowa

    Implementacja kolejki priorytetowej przy pomocy biblioteki standardowej na przykładzie kolejki poleceń