Clear is better than clever

Osobiste wynurzenia na temat golanga, mikroserwisów, monitorowania aplikacji oraz IT jako takiego.

  1. Testy jednostkowe w Golangu

    Testowanie przykładowej aplikacji internetowej napisanej w języku Go, w sposób czytelny i ustandaryzowany.