Clear is better than clever

Osobiste wynurzenia na temat golanga, mikroserwisów, monitorowania aplikacji oraz IT jako takiego.

  1. Monitorowanie serwera HTTP napisanego w Golangu

    Tutorial pokazujący jak zaimplementować instrumentację serwera HTTP przy pomocy Prometheus'a